Posted in ciało, psychoterapia, psychoterapia przez ciało, on 16 sierpnia 2017, by , 0 Comments

U ofiar zawału serca często nie wykrywano tradycyjnych czynników zagrożenia chorobą sercowo-naczyniową. W wielu takich przypadkach katalizatorem procesu chorobowego było przede wszystkim zachowanie.

choroby serca a emocje, wyrażanie emocje, psychoterapia przez ciałoDziałające na poziomie fizjologicznym czynniki emocjonalne wywierały decydujący wpływ na rozwój miażdżycy. Powszechnie wiadomo, że umysł i ciało wzajemnie na siebie wpływają. Myśli wywołują reakcje emocjonalne, na które z kolei reaguje ciało. Zatem czynniki osobowościowe są kluczowymi elementami w każdej niemal chorobie. Nierozładowana czy zalegająca emocja stopniowo niszczy ciało. pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi tłumią głównie takie emocje jak gniew, wrogość i wściekłość.

Kliniczne obserwacje wykazały, że niektóre osoby, podatne na chorobę wieńcową, nie tylko tłumiły gniew i wrogość, ale walczyły również z rozdzierającym serce przeżyciem  utraty miłości i powstałą w jego wyniku utratą radości istnienia. Wiążące się ze złamaniem serca smutek, żal i ból znajdują wyraz w zachowaniu i ciele człowieka. Choroba serca nie przydarza się ot tak po prostu.  Często powstaje pod wpływem problemów emocjonalnych, świadomych i nieświadomych konfliktów.

dr Stephen Sinatra

Kardiolog,  The New England Heart Center

Your Message