Posted in psychoterapia, sen, on 2 czerwca 2015, by , 0 Comments

O znaczeniu snów spekulowano od starożytności. Władcy egipscy powierzali swoje sny wróżbitom, by ci analizowali je przed ważnymi bitwami.

Popularne w poprzednim wieku senniki nadawały uniwersalne znaczenie poszczególnym elementom snu. Natomiast naukowcy do tej pory nie stwierdzili, jaka jest fizjologia snu. Jest kilka teorii mówiących o tym, że sen to czas na kategoryzacje informacji, które zdobywaliśmy dnia poprzedniego. Powtarzające się sny mogą być dowodem do ciągłego przeżywania ważnych wydarzeń.

sen_praca ze snem_psychoterapiaTwórca psychoanalizy, Freud, poświęcił marzeniom sennym wiele miejsca. Mawiał on, że „Sny są królewską drogą do nieświadomości”. W swoim dziele „Objaśnianie marzeń sennych”, przedstawił stworzony przez siebie system, według którego interpretował marzenia senne.

Freud uważał, że świadomość i nieświadomość spotykają się w snach by osiągnąć kompromis. To w snach zaspokajamy niespełnione pragnienia. Często pragnienia, które są cenzurowane w rzeczywistości. Tak więc wypierane impulsy mogą zostać uwolnione podczas wyobrażeń sennych. Dzięki temu świadomość zostaje ochroniona przed trudnymi do zaakceptowania myślami. Są one zamaskowane marzeniami sennymi. W snach życzenia szukają spełnienia. Freud wyodrębnia dwa mechanizmy – zagęszczenie i przesunięcie. Zagęszczeniem Freud nazywa nakładanie się różnych elementów snu, które są z kolei połączone z emocjami, myślami i faktami z życia. Przesunięcie natomiast polega na tym, że niezwykle emocjonujący element snu może nie mieć żadnego znaczenia dla osoby, a jakiś inny, mało istotny szczegół, może być bardzo istotny. W ten sposób rzeczy nieuświadomione są we śnie zakamuflowane. Dlatego też analiza snu jest procesem skomplikowanym i jednoznaczna interpretacja nie istnieje.

Gestalt jest współczesnym nurtem, gdzie sen może być źródłem pracy psychoterapeutycznej. Twórca Gestalt, Fritz Perls, uważał, że sny pomagają głównie w bieżących problemach i ukierunkowują przyszłość. Według teorii Gestalt ludzki organizm ma zdolności samoregulacyjne a sny pomagają w tym procesie. Znaczące elementy snu traktuje się jako aspekty osobowości śniącego. To śniący decyduje, które elementy snu są dla niego ważne i jaki aspekt reprezentują. Według Perlsa “ego” wyprojektuje fragmenty osobowości, które są fragmentami snu. Dzieje się tak z powodu lęku i unikania konfliktu między konkurencyjnymi pragnieniami.  „Z powodu postawy lękowej próbujemy uniknąć z nimi kontaktu i stajemy się wyobcowani wobec samych siebie; konflikty między elementami snu odzwierciedlają konflikty w osobowości” (Clara E. Hill „Sen w psychoterapii”). W pracy psychoterapeutycznej osoba zaczyna identyfikować się z elementami swoich marzeń sennych i prowadzi z nimi dialog, co prowadzi do nawiązania utraconego kontaktu z poszczególnymi fragmentami własnej osoby.

Sny budzą czasami nasz niepokój, jedne są śmieszne a inne zastanawiające. Cokolwiek, co dotyczy nas samych, a jest niezrozumiałe, zawsze będzie budziło ciekawość.

 

Your Message